LABORATOR I AKREDITUAR

I certifikuar ISO 17025 nga Drejtoria e Akreditimit (DA)

Laboratori Noval ka certifikim ISO/IEC 17025: Kërkesa të përgjithshme për kompetencat e laboratorëve testues dhe kalibrues, në 26 Nëntor 2018.

Kodi: LT048
Fusha e akreditimit: Ujë, Ushqime, Ajër

  • Laboratori ynë punon në përputhje me rregulloret ndërkombëtare
  • Personeli ynë ka integritetin, paanësinë dhe aftësi teknike për të përdorur paisje cilësore laboratorike që reduktojnë risqet e jo-konformiteteve gjatë analizës.
  • Metodat e analizës janë të validuara dhe të përshtatshme për të dhënë rezultate të sakta të analizës.

Contact Info NUIS: L81904506I

Contact Info

NUIS: L81904506I

Address: Rr.Dytësore Maminas–Vorë

(Km 2, Durrës, Albania)

Tel: +355 57 58 4035

Mobile: +355 68 80 42 045

email: infolab@noval.al

GMP

Noval Laboratory, as part of the NOVAL factory, which is GMP certified by the Ministry of Health, works in compliance with all GMP requirements.

ISO 9001

The Noval Laboratory is completing the certification procedure according to ISO 9001.

Accredited Parameter List

The Accreditation Directory, being part of European Accreditation, allows our certificates to be recognized not only internally but also internationally.

02

Fokusi yne

Ne kuptojme kerkesat tuaja dhe punojme me cilesi per realizimin e tyre.
Struktura

Kemi 2 departamente kryesore ate mikrobiologjik & fiziko-kimik, të pajisura me kushte & standarte bashkëkohore.

Aparatura

Analizat kryhen me aparaturat më moderne duke përfshirë HPLC, GC, TOC, UV-VIS, IR, etj.

Laboratori

Analizat kryhen me aparaturat më moderne duke përfshirë HPLC, GC, TOC, UV-VIS, IR, etj.

State of Art

Laboratori I m.biologjise eshte I pajisur me system “state of art” te kontrollit te sterilitetit te produkteve & te kushteve ambientale.