Historiku

Laboratori Noval është pjesë e grupit Noval Shpk, i ndërtuar në vitin 2005, gjendet në rrugën dytësore Maminas, Durrës. Ky laborator është një pikë reference për klientët në drejtim të cilësisë, shërbimeve dhe efikasitetit.

Noval Laboratory është akredituar ISO :17025 në Nëntor 2018.

Ne jemi të përkushtuar ndaj standardeve të larta të sjelljes profesionale dhe etike në marrëdhëniet e biznesit me punonjësit tanë dhe palët e treta.

FB_IMG_1564560886977

Laboratori siguron hapësirën e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të ndryshme në periudha të ndryshme kohore, duke lejuar pastrimin dhe përgatitjen midis proceseve të kryera ose krijimin e zonave të punës të përcaktuara brenda laboratorit.

Qëllimi ynë

Ne garantojmë standarde të cilësisë dhe sigurisë. Noval Laboratory ka për qëllim të garantojë cilësinë e matjeve analitike dhe mikrobiologjike dhe të plotësojë çdo kërkesë të klientëve të tij në fushën e Farmaceutikës, Mjedisit dhe Sigurisë Ushqimore.

Shërbimi ndaj klientit është prioriteti ynë, ne punojmë çdo ditë për t’iu shërbyer atë që meritoni!

Misioni ynë

Të ofrojmë standarte, siguri dhe besueshmëri në analizat kimike dhe mikrobiologjike, duke reduktuar kostot dhe minimizuar risqet e sigurisë dhe shëndetit.

Të tejkalojmë pritshmëritë e klientëve tanë me shërbime inovative në drejtim të Sigurisë, Testimeve, Inspektimeve dhe Certifikimeve duke ofurar zgjidhje dhe duke krijuar procedura operacionale specifike në varësi të testeve.

Vizioni

Vizioni ynë është të ofrojmë shërbime efektive, në kohë dhe të besueshme që klientët të përfitojnë në mënyrë të qëndrueshme.

Të jemi partnerët më të besuar në Shqipëri për Kontrollin e Cilësisë dhe Sigurimin e Cilësisë.

Laboratori Noval

Klientë dhe Përshtypje

Përsosmëria arrihet, jo kur nuk ka asgjë për të shtuar, por kur nuk ka asgjë tjetër për të hequr.

Albfish Shpk

Everyone at Noval Laboratory is kind and courteous. The analysts we’ve worked with are knowledgeable and helpful, they get the job done. They give us support in food and fish product analyses.

Rozafa Shpk

We have been highly satisfied with the levels of experience, service, communication and professionalism consistently exhibited by your entire group at Noval Laboratory during our seafood product tests. We feel that you have served us extremely well as a development partner. We would recommend you at our close partners.

Biohidro Pharma

Very happy with the service, they are responsive and willing to expedite our requests.
We would not hesitate to come to you with future projects.

"...Të gjithë në Noval Laboratory janë të sjellshëm dhe miqësor.
Analistët me të cilët kemi punuar kanë njohuritë e duhura dhe janë të gjindshëm, ata realizojnë punët e marra përsipër. Ata na japin mbështetje në analizat e produkteve të ushqimit dhe peshkut..."
AlbFish Shpk
Tirane,Albania
"...Ne jemi shumë të kënaqur me nivelet e përvojës, shërbimit, komunikimit dhe profesionalizmit të treguara në mënyrë të vazhduar nga Laboratori Noval, gjatë testeve të produkteve tona të detit.


Ju na keni shërbyer jashtëzakonisht mirë si një partner zhvillimi. Ne do t'ju rekomandojmë tek partnerët tanë të ngushtë..."
Rozafa Shpk
Tirane,Albania
"...Shumë të lumtur me shërbimin, janë të përgjegjshëm dhe të gatshëm të përshpejtojnë realizimin e kërkesave tona. Ne nuk do të hezitonim të vinim tek ju me projektet e ardhshme..."
BioHidro Pharma
Tirane,Albania

Contact Info NUIS: L81904506I

Contact Info

NUIS: L81904506I

Address: Rr.Dytësore Maminas–Vorë

(Km 2, Durrës, Albania)

Tel: +355 57 58 4035

Mobile: +355 68 80 42 045

email: infolab@noval.al